Друга продаја покретних ствари – извршног дужника пописане на записнику од 24.10.2018. године, према коме су код извршног дужника пописане, одузете и процењене следеће ствари:

 

путничко возило марка и тип: „OPEL CORSA „,

број шасије: „WOL000073T6077319 „,

број мотора: „X12SZ19649680 „,

године производње: 1996,

запремина мотора: 1195 ццм,

снага мотора: 33 kw,

боја: сива

регознака: „BG 1021 ĆX „;

 

У тренутку процене предметно возило је старо 22 годинe и 4 месецa. Возило је одузето од извршног дужника без кључева и саобраћајне дозволе.

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ:         52.992,00 динара

 

На другом надметању почетна цена покретних ствари износи 30% од процењене вредности.

Продаја ће се одржати дана 03.04.2019. године у 11:00 часова усменим и јавним надметањем у канцеларији извршитеља канцеларији јавног извршитеља Немање Протића, у  Београду,  улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2 на Звездари.

Пописана покретна ствар може се видети.

Утврђена вредност  52.992,00 динара, јемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“, са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број И И 347/20104 и И И 353/2014“.

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com.

Детаљније о јавној продаји…