Продаја покретних ствари путем непосредне погодбе по избору извршног повериоца– и то:

путничког возила марке: „MITSUBISHI GALANT“

број шасије:            „JMBSREA3A1Z000589″,

број мотора:            „4G64DD9649″,

запремине мотора:       „2.351 ццм“,

снаге мотора:           „106 Кw“,

боје:                   „тегет“,

година производње:      „2002,

рег. ознака             „BG 488-XI“,

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ покретне ствари која је пописана на

записнику Јавног извршитеља дана 21.07.2018 године и која је и процењена од стране сталног судског вештака и то на дан процене 15.06.2018. године износи 163.737,60 динара.

У тренутку процене предметно возило је старо 15 година и 11 месеци, погонског горива, безоловни бензин, предметно возило је у солидно очуваном стању, постоје видљиви знаци вишегодишње употребе у виду изгребаних делова каросерије, али без битних недостатака, нема података о пређеној киломертажи, унутрашњост возила је очувана, седишта и тапацирани делови ентеријера су у целости без већих недостатака.

 

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com.

Детаљније о продаји путем непосредне погодбе …

Фотографије…