Друга продаја покретних ствари – и то возила.

 путничко возило марка и тип: „FIAT PUNTO“,

број шасије: „ZFA18800000307502″,

број мотора: „188A40000321575″,

године производње: 2001,

рег ознака: „BG 925 ZX„;

Предметно возло је произведено-набављено 2001. године, у тренутку извршења процене вредности, предметно возило је старо 17 година и два месеца.

Возило је одузето од извршног дужника.

 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 113.475,00 динара

 На другом надметању почетна цена износи 30% од процењене вредности.

Продаја ће се одржати дана 29.10.2018. године у 11:00 часова усменим и јавним надметањем у канцеларији извршитеља канцеларији јавног извршитеља Немање Протића, у  Београду,  улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2 на Звездари.

Пописана покретна ствар може се видети.

Утврђена вредност  113.475,00 динара, јемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“, са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број И И 347/20104 или И И 353/2014“.

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com.

Детаљније о јавној продаји…