Отказана продаја непокретности – и то

зграде угоститељства која се налази на КП 960/1, КО Раковица, објекат бр. 4, грађевинске површине 31.32 м2, која се налази на адреси у улици Мишка Крањца бр. 15 Г, Београд – Раковица, која непокретност је у ванкњижном власништву извршног дужника у предмету пословни број ИИ 933/2017.

контакт особа:
011/254-68-34,
060/3605-141
маил: protic.nemanja@gmail.com

Решење извршитеља…