ОТКАЗАНА продаја непокретности  и то трособног стана број 10, на V спрату, корисне површине 83,00 м2, са терасом, површине 4,88 м2 и лођом површине 2,10 м2, у ул. Балканској бр. 51 у Београду, а која зграда је подигнута на кат. парцели бр. 806, све уписано у лист непокретности број 861 КО Савски венац.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ …