ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва продаја путем усменог јавног надметања

покретних ствари које су пописане на записнику Јавног извршитеља дана 04.09.2018. године и које су и процењене од стране судског вештака за економско финансијску област Божидара Ждраљевића и то:

р.бр.   Назив опреме                                   Вредност

                                                   

 1. кухиња                                               14.222,40
 2. уградна плоча                                     5.523,20
 3. уградна рерна                                     12.199.20
 4. уградни фрижидер- комбиновани 10.370,50
 5. машина за судове                               10.666,80
 6. кревет+душек                                       5.981,50
 7. зидни сат                                                    950,00
 8. гардеробер                                            10.157,45
 9. канцеларијски сто                                 11.852,00
 10. комода са стаклом                                   5.675,00
 11. огледало                                                       700,00

 

 УКУПНО                                                    88.298,05

 

На првом надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности, а на другом надметању почетна цена не може бити нижа од 50% од процењене вредности.

 Продаја ће се одржати дана  22.11.2018.  године у 15:00  часова, у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића, у улици Марка Орешковића број 7 други        спрат. стан број 2 у Београду. Звездари.

Разгледање ће се обавити дана 20.11.2018. године у периоду од 15:00 до 16:00 часова уз претходну најаву јавном извршитељу на телефон 011/254-68-34, 060/3605-140 или на маил: protic.nemanja@gmail.com

 Пописане покретне ствари су смештене на адреси у у четворособном стану број 3 у високом приземљу зграде у Београду, у ул. Трнској број 4 и могу се видети.

Утврђена вредност  88.298,05 динарајемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ ПОМ 44/2017“.

 

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com

 

Детаљније о јавној продаји…