**************************************

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

Померен датум друге јавне продаје….

**************************************

 

Друга продаја – и то 100% удела у предузећу „STIGAL PROIZVODNO PROMETNOM PREDUZEĆU DOO LAZAREVAC“ из Лазаревца, ул. Карађорђева бр. 2, матични број 06665764, ПИБ: 101133197 , на дан процене 10.12.2017. године износи 27.516.003,15 динара.

Утврђена вредност 100% удела у фирми је у износу 27.516.003,15 динарана другом надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности.

Продаја ће се одржати дана 02.11.2018. године у 14:00 часова усменим и јавним надметањем у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића у улици Марка Орешковића број 7, стан број 2

Утврђена вредност 27.516.003,15 динара, јемство износи 10% од утврђене вредности уплатом на наменски рачун јавног извршитеља Протић Немање из Београда, Звездаре, ул. Марка Орешковића бр. 7/2/2  бр: 330-4011814 -19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у 
предмету пословни број ИИ 621/2017“.

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com.

Детаљније о јавној продаји…