*************************************

Продаја одржана 26.09.2018. проглашава се без правног дејства решењем извршиоца…

*************************************

Прва продаја покретних ствари – и то возила.

путничког возила марке:             ŠKODA FABIA

број шасије:                                      TMBBG457JO83156112„,

број мотора:                                     BSVV075900„,

година производње-набавке:       „2008“,

рег. oзнака                                       BG 201 JE„,

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ покретне ствари која је пописана на дан процене 03.08.2018. године износи 270.288,00  динара, На првом надметању почетна цена не може бити нижа од 70% од процењене вредности.

У тренутку процене предметно возило је старо 10 година и 2 месеца.

Продаја ће се одржати дана 26.10.2018. године у 12:00 часова усменим и јавним надметањем у канцеларији извршитеља канцеларији јавног извршитеља Немање Протића, у  Београду,  улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2 на Звездари.

РАЗГЛЕДАЊЕ покретне ствари која је пописана на записнику Јавног извршитеља дана 03.08.2018. године и која је процењена од стране сталног судског вештака комисионе струке Александра Дупала и то путничког возила марке „ŠKODA FABIA“ одржаће се дана 24.09.2018. године у периоду од 14:00 до 15:00 часова испред канцеларије јавног извршитеља Немање Протића, у улици Марка Орешковића бр. 7/2/2 у Београду-Звездари.

Утврђена вредност  270.288,00 динара, јемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“, са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИв 590/2016“.

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com.

Детаљније о јавној продаји…

Допуна решења о разгледању покретних ствари….

Фотографије…