ОДРЕЂУЈЕ СЕ друга продаја путем усменог јавног надметања покретних ствари

извршног дужника пописане на записнику од 11.06.2018. године, према коме су код извршног дужника у двособном стану бр. 2, који се налази на првом спрату пословно стамбене згарде кућни број 6, у улици Паје Јовановића  пописане и процењене следеће ствари:

 

ОПИС СТВАРИ                                                         ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ

 

1  ) полица, дрвена, димензија 240×60 цм                    3.000.00 динара

2 ) комода, дрвена, димензија 150x50x56 цм               3.000,00 динара

3 ) двосед са механизмом за извлачење ширине 220 цм

6.000,00 динара

4 ) ормар дрвени, димензија 80x250x60 цм                   4.000,00 динара

5 ) трпезаријски сто, дрвени, димензија 135×80 цм

4.000,00 динара

 

УКУПНО                                                                           20.000,00 динара

 

У двособном стану бр. 9 који се налази у поткровљу пословно стамбене згарде кућни број 6, у улици Паје Јовановића пописане и процењене следеће ствари:

 

ОПИС СТВАРИ                                                         ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ

 

1 ) комода, бела, дрвена димензија 135x40x75 цм       3.000,00 динара

2 ) лежај ширине 230 цм                                                   6.000,00 динара

3 ) плакар дрвени димензија 154x254x60 цм                5.000,00 динара

 

УКУПНО                                                                           14.000,00 динара

 

Збирна вредност ствари у стану број 2 и у стану број 9 износи 34.000,00 динара.

 

На другом надметању почетна цена не може бити нижа од 30% од процењене вредности.

 

Продаја ће се одржати дана  16.11.2018.  године у 15:00  часова, у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића, у улици Марка Орешковића број 7 други        спрат. стан број 2 у Београду. Звездари.

 

Утврђена вредност  34.000,00 динарајемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број И И 828/2016“.

 

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com

 Детаљније о јавној продаји…

Фотографије …