Прва продаја покретних ствари – и то возила.

путничког возила марке:                                         MERCEDES SPRINTER

број шасије:                                                               WDB9026711R139049„,

запремине снаге:                                                      2148 cm/ 80 kw„,

боје:                                                                               „бела“,

година производње:                                                  „2000,

рег. ознака                                                                   BG 945 ZJ„,

 

У тренутку процене предметно возило је старо 18 година и 2 месеца, возило је нерегистровано, на возилу је видљива корозија у доњем делу возила на стра, на страницама је оштећена боја.

 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ покретне ствари која је пописана на

записнику Јавног извршитеља дана 03.09.2018 године и која је и процењена од стране сталног судског вештака комисионе струке Саше Маркоте и то на дан процене 20.09.2018. године износи 326.742,00 динара.

Продаја ће се одржати дана 30.10.2018. године у 09:00 часова усменим и јавним надметањем у канцеларији извршитеља канцеларији јавног извршитеља Немање Протића, у  Београду,  улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2 на Звездари.

Заинтересованим    лицима    за    куповину    омогући ће се разгледање покретне ствари, уз претходну најаву јавном извршитељу на телефон 011/254-68-34,  060/3605-140 или  на маил: protic.nemanja@gmail.com.

Утврђена вредност  326.742,00  динара, јемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“, са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ 424/2018“.

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com.

Детаљније о јавној продаји…

Исправак решења…