Друга продаја покретних ствари – и то возила.

путничког возила марке:                         MERCEDES BENC C220 HOC

број шасије:                                                 WDB2021211A605137„,

број мотора:                                                 „60491010128592″,

запремина мотора:                                     2155 ццм,

снага мотора:                                              70 kw

година производње-набавке:                   1998,

боја                                                                бела

 

У тренутку процене предметно возило је старо 19 година и 11 месеци.

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ покретне ствари која је пописана на

записнику Јавног извршитеља дана 22.05.2018 године и која је и процењена од стране сталног судског вештака комисионе струке Александра Дупала и то на дан процене 15.06.2018. године износи 208.988,99 динара.

 

На другом надметању почетна цена покретних ствари које су

пописане на записнику Јавног извршитеља дана 03.08.2018. године и које су и процењене од стране сталног судског вештака комисионе струке Александра Дупала износи  50% од процењене вредности.

Продаја ће се одржати дана 28.11.2018. године у 13:00 часова усменим и јавним надметањем у канцеларији извршитеља канцеларији јавног извршитеља Немање Протића, у  Београду,  улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2 на Звездари.

Заинтересованим    лицима    за    куповину    омогући ће се разгледање покретне ствари, уз претходну најаву јавном извршитељу на телефон 011/254-68-34,  060/3605-140 или  на маил: protic.nemanja@gmail.com.

Утврђена вредност  208.988,99 динара, јемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“, са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ 1073/2017“.

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com.

Детаљније о јавној продаји…