Јавна продаја

/Јавна продаја

март 2019

03.04.2019. Друга продаја непокретности – 4/12 идеалних делова од 4 стана све укупне корисне површине 91 м2 y Београду, К.О. Врачар

Друга продаја непокретности – и то 4/12 станова број 1 и број 2 у згради, катастарски број 1 и станова [...]

фебруар 2019

06.03.2019. Отказана продаја непокретности – зграде угоститељства y Београду, К.О. Раковица

Отказана продаја непокретности – и то зграде угоститељства која се налази на КП 960/1, КО Раковица, објекат бр. 4, грађевинске [...]

децембар 2018

11.12.2018. ОТКАЗАНА продаја непокретности – трособног стана 83м2 у Београду

ОТКАЗАНА продаја непокретности  и то трособног стана број 10, на V спрату, корисне површине 83,00 м2, са терасом, површине 4,88 м2 и [...]

24.12.2018. Друга продаја – 90. комада покретних ствари y Београду

  ОДРЕЂУЈЕ СЕ друга продаја путем усменог јавног надметања покретних ствари које су пописане на записнику Јавног извршитеља дана 04.10.2018. [...]

новембар 2018

06.12.2018. Прва продаја непокретности – зграде пословних услуга у Земун Пољу

Прва продаја непокретности  и то зграде пословних услуга-део производно пословни објекат број зграде 1, у ул. Ташка Начића бр. 5 б, [...]

03.12.2018. Друга продаја непокретности – пословног простора 29 м2 y Београду

Друга продаја непокретности – и то пословног простора за који није утврђена делатност, на адреси у ул. Живојина Лукића Вајара бр. 14, [...]

22.11.2018. Прва продаја – 11. комада покретних ствари y Београду

ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва продаја путем усменог јавног надметања покретних ствари које су пописане на записнику Јавног извршитеља дана 04.09.2018. године [...]

27.11.2018. Друга поновљена продаја непокретности – двоипособног стана 75,5м2 y Београду

Друга поновљена продаја непокретности – и то двоипособног стана бр.37, корисне површине 75,5м2, на VII спрату, улаз к. бр. 33-ламела 1, [...]

28.11.2018. Друга продаја покретних ствари – возила MERCEDES BENC C220

Друга продаја покретних ствари – и то возила. путничког возила марке:                         „MERCEDES BENC C220 HOC" број шасије:                                                 „WDB2021211A605137", број мотора:       [...]

октобар 2018

Продаја покретних ствари путем непосредне погодбе – возила „MITSUBISHI GALANT“

Продаја покретних ствари путем непосредне погодбе по избору извршног повериоца– и то: путничког возила марке: „MITSUBISHI GALANT" број шасије:            „JMBSREA3A1Z000589", број [...]