Јавна продаја

/Јавна продаја/

новембар 2018

27.11.2018. Друга поновљена продаја непокретности – двоипособног стана 75,5м2 y Београду

Друга поновљена продаја непокретности – и то двоипособног стана бр.37, корисне површине 75,5м2, на VII спрату, улаз к. бр. 33-ламела 1, [...]

28.11.2018. Друга продаја покретних ствари – возила MERCEDES BENC C220

Друга продаја покретних ствари – и то возила. путничког возила марке:                         „MERCEDES BENC C220 HOC" број шасије:                                                 „WDB2021211A605137", број мотора:       [...]

октобар 2018

Продаја покретних ствари путем непосредне погодбе – возила „MITSUBISHI GALANT“

Продаја покретних ствари путем непосредне погодбе по избору извршног повериоца– и то: путничког возила марке: „MITSUBISHI GALANT" број шасије:            „JMBSREA3A1Z000589", број [...]

16.11.2018. Друга продаја – 8. комада покретних ствари y Београду

ОДРЕЂУЈЕ СЕ друга продаја путем усменог јавног надметања покретних ствари извршног дужника пописане на записнику од 11.06.2018. године, према коме [...]

26.10.2018. Поновљена прва продаја покретних ствари – возила ŠKODA FABIA

************************************* Продаја одржана 26.09.2018. проглашава се без правног дејства решењем извршиоца... ************************************* Прва продаја покретних ствари – и то возила. путничког возила марке:             [...]

30.10.2018. Прва продаја покретних ствари – возила MERCEDES SPRINTER

Прва продаја покретних ствари – и то возила. путничког возила марке:                                         „MERCEDES SPRINTER" број шасије:                                                               „WDB9026711R139049", запремине снаге:                                                      "2148 cm/ 80 kw", [...]

02.11.2018. Друга продаја 100% удела у фирми „STIGAL PROIZVODNO PROMETNOM PREDUZEĆU DOO LAZAREVAC“ из Лазаревца

************************************** ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ  Померен датум друге јавне продаје.... **************************************   Друга продаја – и то 100% удела у предузећу "STIGAL PROIZVODNO PROMETNOM [...]

30.10.2018. Прва продаја непокретности – земљишта са делом зграде у Београду

Прва продаја непокретности  и то стана на делу катастарске парцеле број 929/2, површине 484 м2 КО Кнежевац, на којој је извршни [...]

30.10.2018. Друга продаја непокретности – земљишта y К.О. Сланци

Друга продаја непокретности – и то 1   ) целокупног земљишта на катастарској парцели број 3274 К.О. Сланци укупне површине 1.602,00 м2 [...]

29.10.2018. Друга продаја покретних ствари – возила FIAT PUNTO

Друга продаја покретних ствари – и то возила.  путничко возило марка и тип: „FIAT PUNTO", број шасије: „ZFA18800000307502", број мотора: „188A40000321575", године [...]