Немања Протић

Датум рођења 06.01.1977. године
Број телефона 060/3605-140
е-маил : protic.nemanja@gmail.com

Образовање

  • Основна школа: „Иван Горан Ковачић“, Београд
  • Средња школа: „Шеста београдска гимназија“ Београд
  • Факултет: Правни факултет универзитета у Београду, дипломирао 2004. године

Радно искуство

  • 2005-2007 године- приправник у Четвртом општинском суду у Београду
  • 2008-2012 године- судијски помоћник и виши судијски сарадник у извршном одељењу Четвртог општинског и Првог основног суда у Београду
  • 2012- године јавни извршитељ;

Са мном на пословима принудне наплате раде следећи запослени:

Бојана Ристић, Милица Ђурђевић, Игор Бабовић и Ивона Атанасијевић Стошић дипломирани правници,

Светлана Караџић, Тамара Рамаџа Русић, Рената Манић и Срђан Пејановић помоћници са вишегодишњим искуством у извршном поступку, који су радили на пословима принудне наплате у Четвртом општинском суду у Београду и Првом основном суду у Београду.